వెస్ట్ గోదావరి

ఆపరేషన్ కి డబ్బులు లేక దాతల కోసం ఎదురుచూస్తున్న తల్లిదండ్రులు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుమంట్ర మండలం ఆలమూరు గ్రామానికి చెందిన కార్పెంటర్ గా పనిచేస్తున్న ఇటుకల...