శ్రీకాకుళం

శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గం, లావేరు మండలం, గుర్రాల పాలెం గ్రామంలో వాలంటీర్ చేతివాటం. గ్రామంలో నివాసం లేకుండా అడ్డదారిలో వాలంటీర్ జాబ్ సంపాదించాడు . తన...

శ్రీకాకుళం (రిపోర్టర్: సతీష్) : శ్రీకాకుళం జిల్లా రేగిడి మండలం కొండ వలస గ్రామంలో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలలో జరిగినటువంటి బ్యాలెట్ బాక్స్ లు దగ్ధం...