హిందూపురం పార్లమెంట్ తెలుగు యువత అధ్యక్షులుగా షేక్ బాబ్జాన్ ఎన్నిక

హిందూపురం పార్లమెంట్ తెలుగు యువత అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైన షేక్ బాబ్జాన్, కదిరి నియోజకవర్గం తెలుగు యువత అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైన కొమ్మినేని గంగయ్య నాయుడు కదిరి తెదేపా కార్యకర్తలు మా స్వగృహంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసారు. నూతనంగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన వారిని అభినందించి, తెలుగుదేశం పార్టీ అభివృద్ధి కోసం కష్టపడి పనిచేయాలని కోరామని తెలిపారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *