చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం  రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ

ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు

SSV NEWS CHITTOOR INCHARGE : MUNI BABU

మంచినీటి ట్యాంకర్ వద్ద నీరును పట్టే క్రమంలో వాలంటీర్ కుటుంబoకు ఇతరులకు చోటు చేసుకుంది
జరుగు పంచాయతీలోని 1 వ వార్డు వాలంటీరు పుష్ప తన కుటుంబీకులతో కలిసి ట్యాంకర్ నుండి నీటిని ఇంటికి తీసుకెళ్తుండగా ఇతర వర్గం వారు దౌర్జన్యం చేసి బిందెలతో దాడి చేయడం జరిగింది ఇదే తరుణంలో తమపై దాడి చేసిన వ్యక్తులు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి గుర్తుతెలి వ్యక్తుల్ని తీసుకొచ్చి మా కుటుంబం పైన దౌర్జన్యం చేసి తన దుస్తులు సైతం లాగి దాడి చేయడం జరిగిందని కుప్పం పోలీసులకుపరస్పరం ఇరువర్గాలు ఫిర్యాదు చేశారు తదుపరి విచారణ అనంతరం కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుందని పోలీసులు తెలిపారని అన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *