ప్రముఖ క్షిపణి శాస్త్రవేత్త భారతరత్న డా|| ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి వర్ధంతి సందర్భంగా

ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయం తెలంగాణ

ప్రముఖ క్షిపణి శాస్త్రవేత్త,రాష్ట్రపతి పదవికే వన్నె తెచ్చిన మహనీయుడు, భారతరత్న డా|| ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఇవే మా ఘన నివాళులు. SSV NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *