రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు

సింహపురి సేవా మిత్రమండలి ,అమ్మ యూత్ ఫౌండేషన్ఆధ్వర్యంలో నోవా బ్లడ్ బ్యాంక్లో ఆదివారం రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు.

Continue Reading